د افغان پُست دولتی شرکت له لاری د اسنادو راټولول او ویشل

د افغانستان د پُست اداره په ټول هیواد کی سو کلونو را پدیخوا خلکوته پُستي خدمتونه وړاندی کوي . دافغانستان پُست اداره د نړیوالي پُستی اتحادیه او EMS دکوپراتیف فعال غړیتوب لري او د داخلي او خارجي پُستی خدمتونه داخیستلو او ویشلو چاري د 463 پُستی خونو له لیاری د پُستی شعار سره سم (ډاډمن ،چټک ‌،امن ،محرم) په هیواد کي خلکوته وړاندی کوي . افغان پُست د شه او ارزانه پُستی خدمتونو په وړاندی کولو سره ستاسو باور ساتی مونږ همیشه دخپلو رانیوونکو (مشتریانو) غوشتني او ضرورتونه دپر مختللي تکنالوجي او عصري تجهیزاتو سره سم په پام کي لرو. دخپلو مشتریانو دپوره ډاډ په خاطر باید ووایو چه د افغان پُست تولي پرمختیایی پروژی دنوو خدمتونو درامیځته کولو او دموجوده خدمتونو دپراختیا په منظور په چټکۍ دپرمختګ په حال کښي دي او افغان پُست به وراز راز پسی خدمتونوپه وړاندي کولو سره په مارکیټ باندي دبرلاسي اداری په نوم وپیزندل

کابل د پُست دولتی شرکت د 20 مرکزي پُست خونو او 14 محلي (ولسوالیو) پُست خونو لرونکي ده.د ولایاتو او مرکز کابل په شمول په ټول افغانستان کي ټولټال 34 مرکزي پُست خونی فعالیت کوي

لاندې خدماتو باندې کلیک وکړئ